Søren Flø Sørensen's blog

Kolding Skakklubs Saga 5: 1950'erne

Søren Flø Sørensen Lør, 2021-08-28 11:20

Fortsat fra juli. I 1950erne dukker der navne op som klubbens nuværende medlemmer kan erindre bl.a. Børge Olsen, Nønnecke, Chris Dahl, Paaskesen og Thomhav. Afsnittet indeholder også noget om byturneringen og lidt om egnens øvrige skakliv.

Koldings Skakklubs Saga 4: 1940'erne

Søren Flø Sørensen Tors, 2021-07-15 18:37

Kolding Skakklubs saga 3 om 1930erne blev bragt på denne hjemmeside i marts. Nyere tid 1975-2021 er blev behandlet i april og maj. Nu er kilderne i de offentlige institutioner atter tilgængelige, så der er mulighed for et afsnit om 1940erne.

Kolding Skakklubs saga 7: Ca. 1975-1995

Søren Flø Sørensen Tirs, 2021-04-06 10:15

Pga. pandemien og nedlukniningen har der gennem længere tid ikke været adgang til kilder i offentlige institutioner. Heldigvis havde klubbens medlemmer stadig kilder i deres besiddelse vedr. nyere tid bl.a. havde Jørgen Svendsen en komplet samling af klubbladet Nyt. Derfor overspringes Saga-afsnittene 4-6 omfattende perioden 1940-ca.1975 i første omgang og Sagaen tager fat på nyere tid, som klubbens nuværende medlemmer kan have en erindring om.

Pages